Industry

ಕನ್ನಡಿಗ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅದಿಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಿರಬೇಕು

– ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕತ್ತಲಗಿರಿ.   ಕಳೆದ ವಾರವಶ್ಟೇ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರುಶದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಕರ‍್ಚುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ

ಕರ್‍ನಾಟಕ ಜಪಾನ್ ಆಗದಿರಲಿ

– ಚೇತನ್ ಜೀರಾಳ್. ಇದೇನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಾವು ಜಪಾನ್ ನಾಡಿನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬಹಳಶ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ,

ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಟಿಗರಿಗೆ 80%ರಶ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ!

– ಜಯತೀರ‍್ತ ನಾಡಗವ್ಡ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಯ್ಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನಿಸಿರುವ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರದ ಏರ್‍ಪಾಡು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ