ತನ್ನತೆಯ ತಪಸ್ಸು

 ಅಜಯ್ ರಾಜ್.

rain1

ಬಾವನೆಗಳ ಹಿಂಜರಿಕೆ
ಪುಟಿದೇಳುವ ಬಯಕೆಗಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ
ತಕದಿಮಿತ ತದ್ವಿರುದ್ದ
ತುಡಿತಗಳು ಅನಿರುದ್ದ

ಮಂಪರಿನಲಿ ಮನಸ್ಸು
ಕಣ್ತೆರೆಯಲಿ ಕನಸು
ಬಾಡಿಹ ಜೀವವ ಚಿಗುರಿಸಲು ನಿನಗೀ ತಪಸ್ಸು

ಸಾವಿರ ಮಿಡಿತಗಳ ಸುಪ್ತತೆ
ಆಲಿಂಗನಕೆ ಹಾತೊರೆಯುವ
ಮುಕ್ತ ಮನದ ಮುಗ್ದತೆ

ವಿರಹ ನೂರು ಸರಿಸು
ಸ್ಪರ‍್ಶ ದಾರೆ ಹರಿಸು
ಬಾಡಿಹ ಜೀವವ ಚಿಗುರಿಸಲು ನಿನಗೀ ತಪಸ್ಸು

ಹುಡುಗಾಟ, ಒಡನಾಟ ಅನಂತ
ಬಯಸಿ ಬಳಲಿದೆ ಮನ ಒಲುಮೆಯ ಏಕಾಂತ
ಬೇಗೆ ಇಂದು ತಣಿಸು
ಆತ್ಮತ್ರುಪ್ತಿ ಉಣಿಸು
ಬಾಡಿಹ ಜೀವವ ಚಿಗುರಿಸಲು ನಿನಗೀ ತಪಸ್ಸು

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: weatherwizkids.com )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.