ಓ ಹೂವೇ ನೀನೆಶ್ಟು ಸುಂದರ..

ಗಂಗಾ ನಾಗರಾಜು.

Nature Photography

ಓ ಹೂವೇ ನೀನೆಶ್ಟು ಸುಂದರ?
ನೋಡಲು ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಮನೋಹರ
ಮನಸ್ಸಿಗಂತೂ ಆಹಾ! ಉಲ್ಲಾಸಕರ
***
ಸದಾ ಕೂಡಿಹುದು ದುಂಬಿಗಳ ಜೇಂಕಾರ
ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಹೊನ್ನಾರ
ಕವಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಮತ್ಕಾರ
***
ಓ ಹೂವೇ ನೀನೆಶ್ಟು ಸುಂದರ?
ದೇವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಹಾರ
ನೀ ಹೊರಸೂಸುವ ಪರಿಮಳ ಆಹ್ಲಾದಕರ
***
ಸಮಾರಂಬಗಳಲ್ಲಿ  ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸತ್ಕಾರ
ಕಲೆಗಾರರ ಕೈಕುಂಚಕೆ ಸ್ಪೂರ‍್ತಿ ನಿನ್ನಾಕಾರ
ಕೊನೆಯಾತ್ರೆಯಲಿ ಮಹನೀಯರಿಗೆ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ
ಹೂವೇ ನೀನೇಶ್ಟು ಸುಂದರ! ಅಶ್ಟೇ ಮಹತ್ತರ!!

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ – wikimedia.org)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s