ಕುಡುಕನಿಗೆ ಉಪದೇಶ

– ಶಶಿ.ಎಸ್.ಬಟ್.


ಏಕೆ ಕುಡಿವೆ ಅಳತೆಮೀರಿ
ಸಾಕು ಮಾಡು ಮನುಜನೆ|
ಮನೆಯು ಹೋಗಿ ನರಕವಾಯ್ತು
ಸಾಕುಮಾಡು ಕುಡುಕನೆ||

ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುತಿರುವೆ
ನಿನಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣದು|
ಬುದ್ದಿ ಶೂನ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಿ
ನಿನಗೆ ಏನು ತೋಚದು||

ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಇರುವವರಿಗೆ
ನೀನು ಏನು ಕೊಡುವೆಯಾ|
ಅವರ ಕಶ್ಟಸುಕವನೆಲ್ಲ
ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದೆಯಾ||

ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಾದರೆ|
ಒಂದೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ
ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ||

ಕುಡಿತದಿಂದ ಯಾರಿಗೇನು
ಲಾಬವಿದೆ ಹೇಳು ನೀ|
ಕುಡಿವವರ ಸಂಗ ಬಿಟ್ಟು
ಬದುಕುವುದು ಕಲಿಯು ನೀ||

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: clipartkid.com )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s