Day: April 3, 2017

ಗುಹೆಯ ಒಳಗೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ‘ಜೊಂಗ್‍ಡಂಗ್ ಮಿಯಾವೋ’!

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಮಿಯಾವೋ ಜನಾಂಗದ ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತರ ಗುಂಪೊಂದು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಬ್ರುಹದಾಕಾರದ ಗುಹೆಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆವಾಸ ಸ್ತಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ