ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 2017

ನಗುವ ಮಾರಲು ಹೊರಟೆ

– ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್. ನಗುವ ಮಾರಲು ಹೊರಟೆ ಊರೂರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ತಯಾರು ದುಡಿಯೋರು ಕುಡಿಯೋರು ಓದೋರು ಬರೆಯೋರು ತುಟಿಬಿಚ್ಚಿ ನಗಲು ಇವರಿಗ್ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ನಗಲು ಕಾರಣ ನೂರಾರು ಆದರೂನು ಹುಸಿಗಾಂಬೀರ‍್ಯ ಮನದುಂಬಿ...