ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನ ಪಾದವ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

ಬೊಂಬೆಯನು ಮಾಡಿ
ಪ್ರಾಣವನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ
ನಲಿವ ಮನುಜನ ನೋಡಿ
ನೀ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಲಿವೆ

ಪರೀಕ್ಶೆಗಳನು ಕೊಟ್ಟು
ಅದರಲಿ ನಿರೀಕ್ಶೆಗಳನು ಇಟ್ಟು
ಸೋತು ನರಳಿ ನೊಂದಾಗ
ಆಟವ ನೋಡಿ ನಗುವೆ

ಮನವನು ಉದ್ಯಾನವನವನಾಗಿ ಮಾಡಿ
ಮರುಕ್ಶಣವೇ ಮರುಬೂಮಿಯಾಗಿಸುವೆ
ಆಸೆಯೇ ದುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂಲವೆಂದು
ನೀ ನೋವ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಟವ ಕಲಿಸುವೆ

ನಿನ್ನಾಟ ನಾನು ಬಲ್ಲೆನಯ್ಯ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದೆನಯ್ಯ
ಕಾಪಾಡು ಹೇ ಮಾದವ
ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನ ಪಾದವ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: blog.onlineprasad.com )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s