ಉದ್ದಿನ ಗೇಟಿ

–  ಸವಿತಾ.

ಉದ್ದಿನ ಗೇಟಿ, Uddina Geti

ಏನೇನು ಬೇಕು?

  • 1/4 ಕೆಜಿ ಉದ್ದಿನಕಾಳು
  • 10 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
  • 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ
  • 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು
  • 1 ಚಮಚ ಅತವಾ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಶ್ಟು ಉಪ್ಪು

ಮಾಡುವ ಬಗೆ

  • ಉದ್ದಿನಕಾಳು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸಿ ಅತವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ, ಕಾದ ತವೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ಬೇಯಿಸಿರಿ
  • ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಸಂಡಿಗೆಯ ಹಾಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿ ಅತವಾ ಅನ್ನ ಸಾರು ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡಿ

ಉದ್ದಿನ ಗೇಟಿಯನ್ನು ವಿಶೇಶವಾಗಿ ಗೋದಿ ಹುಗ್ಗಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.