Day: June 25, 2018

ಇದು ಹೊಡೆದಾಡುವ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ!

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಬಾರತ ಸಾಂಸ್ಕ್ರುತಿಕವಾಗಿ ವಿಬಿನ್ನ ರಾಶ್ಟ್ರ. ವಿವಿದ ದರ‍್ಮಗಳು ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ದಾರ‍್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಾರತೀಯರು ಅತ್ಯಂತ