ದಿನದ ಬರಹಗಳು July 4, 2018

ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬ, Kodi Festival

ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬದಲ್ ಒಂದ್ ಗಮ್ಮತ್!

– ನರೇಶ್ ಬಟ್. ಹ್ವಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ! ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪ್ರ ತಾಲೂಕಲ್, ನಮ್ಮೂರ್, ಬಹಳ ಚಂದದ್ ಊರ‍್; ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅಂದೇಳಿ ಇತ್. ಕೊಟೇಶ್ವರದಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಳಮೆ ಇಪ್ಪು ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಇತ್. ಅದ್ರದ್ ವರ‍್ಶಕ್ ಒಂದ್ಸಲ ತೇರ್ ನಡಿತ್. ಅದನ್ನ ‘ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬ’ ಅಂದೇಳಿ ಕರಿತ್ರ್....