ಮೌನ, silence

ಕವಿತೆ: ಮೌನ

– ವಿನು ರವಿ.

ಮೌನ, silence

ತಾಯ ಮಡಿಲ ತುಂಬಿ
ನಿದಿರ ಕಣ್ಣಲಿ ನಗುವ
ಕಂದನ ತುಟಿಯಂಚಲಿ
ಒಂದು ಮುದ್ದು ಮೌನ

ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಬಲೆಯಲಿ
ಮ್ರುದುಲ ದಳಗಳ ಬಿರಿದು
ಸಮ್ಮೋಹನಿ ಸುಮರಾಣಿಯ
ಒಂದು ಸುರಬಿ ಮೌನ

ನಲ್ಲೆಯ ಮುಗಿಯದ ಮಾತಿಗೆ
ಕಣ್ಣಂಚಲೇ ಹುಸಿನಗೆ
ಬೀರುತ ನಗುವ ನಲ್ಲನ
ಒಂದು ತುಂಟ ಮೌನ

ದೇಗುಲದಿ ಶಿರಬಾಗಿ
ಇಶ್ಟ ಕಶ್ಟ ಗಳ ನಿವೇದಿಸುತಾ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಿಂತ ಬಕ್ತನ
ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮೌನ

ನೂರು ತಾರೆಗಳಿದ್ದರೂ
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಬರದ
ಚೆಲುವ ಚಂದಿರನ
ಒಂದು ಒಂಟಿ ಮೌನ

ಅನಂತ ವಿಲಾಸದಲಿ
ಅನನ್ಯ ಚೆಲುವಿನಲಿ ಯಾರ
ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಬಯಸದ ಬೂರಮೆಯ
ಒಂದು ರಮ್ಯ ಮೌನ

ಬಾಳಿನ ಬವಣೆಯ ನಡುವೆ
ಬಾವ ಕೊಳಲಿನ ಮೋಹನ
ರಾಗಕೆ ಮಿಡಿದು ಹಾಡುವ
ಒಂದು ಕವಿಯ ಮೌನ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ : blog.pshares.org )

1 ಅನಿಸಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.