Day: November 29, 2016

ಮೇರು ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ‘ಅರೈವಲ್’ ಚಲನಚಿತ್ರ

– ಕರಣ ಪ್ರಸಾದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಲೀವುಡ್ ಕೂಡ ನಿರ‍್ದಿಶ್ಟ ಪಾರ‍್ಮುಲದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ ಎಂಬ ಕಮರ‍್ಶಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್