Day: November 5, 2016

ಕತೆ – ಸಂದ್ಯಾದೀಪ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಕಂತು – 1 ರಾಗವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಸಂದ್ಯಾದೀಪ ವ್ರುದ್ದಾಶ್ರಮದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಾಮನಾಚಾರ‍್ಯರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿದರು. ವಾಮನಾಚಾರ‍್ಯರ ನಡೆ,