ಕವಿತೆ : ನೀ ಬರುವ ದಾರಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕಾದು…

ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ.

ಒಲವು, Love

ನನ್ನೆದಿಯ ಮ್ಯಾಲ ನೀನೇನ ಬರದಿ
ನನಗರಿವು ಇಲ್ಲದ್ಹಾಂಗ
ಎದಿಯೊಳಗ ಕುಂತ ನನ್ನೆಸರ ಕೂಗ್ತಿ
ಎದಿಬಡಿತ ನಿಲ್ಲುವಾಂಗ

ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗ ಕೊರಗಿ
ಬಸವಳಿದು ಬೆಂದೆ ನಾನ
ನೀ ಬರುವ ದಾರಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕಾದು
ನಿನಗಾಗಿ ಸೋತೆ ನಾನ

ತಲಿಯೊಳಗ ನೂರು ಕನಸೆಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟಿ
ತಲೆ ಚಿಟ್ಟ ಹಿಡಿಸ್ಯಾವ
ಗೊತ್ತೆಲ್ಲ ನಿನಗ ಮತ್ತೇನ ಹೇಳ್ಲಿ
ಮನಚುಕ್ಕಿ ಹೊಳೀತಾವ

ಆಗಸದ ಚಂದ್ರ ಬರದಾನ ಪದ್ಯ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸೊಗಸ ನೋಡಿ
ಕೊನಿಗೊಂದ ಸಾಲ ಹೇಳ್ಯಾನ ಕೇಳ
ನೂರ‍್ಕಾಲ ಇರಲಿ ಜೋಡಿ

ಈ ಬೂಮಿ ಮ್ಯಾಲ ನಮಗಿಲ್ಲ ಬೇಲಿ
ಮಿನುಗೋಣ ಚುಕ್ಕಿಯಾಂಗ
ಮುಗಿಲಾನ ಹಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಾವ ರೆಕ್ಕಿ
ಹಾರೋಣ ಕನಸಿನಾಂಗ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pxhere.com )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.