ನವೆಂಬರ್ 9, 2023

ನಾ ನೋಡಿದ ಸಿನೆಮಾ: ಗೋಸ್ಟ್

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ತನಗೆ, ಇಲ್ಲವೇ ತನ್ನವರಿಗಾದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ‘ಸೇಡು’ ಒಂದು ನೇರ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ...