ನವೆಂಬರ್ 24, 2023

ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹಬ್ಬ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ. ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೂ ಹಲವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಶವಾದ ಹಬ್ಬ. ಕಾರ್‍ತಿಕ ಮಾಸದ 12ನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ...