ನವೆಂಬರ್ 10, 2023

kannada, karnataka, ಕನ್ನಡ, ಕರ‍್ನಾಟಕ

ಕವಿತೆ: ಲಿಪಿಗಳ ರಾಣಿ ಕನ್ನಡ

– ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಡಿ ಜೆ. ಅಂಕು ಡೊಂಕು ಬಾರ ವೈಯ್ಯಾರ ಸಾರ ಮನಸಾರ ಶ್ರುಂಗಾರದಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವೆ ನುಡಿಯಲು ಮುತ್ತು ಸುರಿದಂತೆ ಕೇಳಲು ತಂಪು ಸುಳಿದಂತೆ ನೋಡಲು ಇರುಳ ಶಶಿಯಂತೆ ಲಿಪಿಗಳ ರಾಣಿ ನೀನು ದೀಮಂತದ...