ಬಾವ ತರಂಗ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

love2

ಮ್ರುದು ಬಾವದ ಮದುರ ಗೀತೆ ನೀನು
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಲಿದೆ ನಾನು

ಅಪಸ್ವರವು ಇರದು ಎಂದೂ ನಿನ್ನಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಕಂಡೆ ಕಣ್ಣಲಿ

ಮಾತು ಅತೀ ಮದುರ
ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ನಿನ್ನಲಿ ಸದರ

ಬಳಿ ಬರಲೇಕೆ ಆತುರ
ತಬ್ಬಲೇಕೆ ಇಶ್ಟು ಕಾತುರ

ನದಿ ಸೇರುವುದು ಕಡಲನ್ನು
ನಾ ನಿನ್ನ ಬೆರೆಯುವುದು ನಿಜವಿನ್ನು

ಸೇರಲಿಬ್ಬರ ಸವಿ ಮನ
ಮೊಳಗಿತು ಪ್ರೇಮ ಗಾನ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: ustaellerden.com )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s