ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಾರೆ

– ಈಶ್ವರ ಹಡಪದ.

ಗೆಳತಿ, ಕನಸು, ಶಾಂತತೆ, love, dream

ನಿದಿರೆಯ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ
ಬರಿ ನಿನ್ನದೇ ನಗುಮೊಗವು
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾದರು
ಜಂಟಿಯಾಗುವೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ
ಕಳೆದು ಹೋದ ಬಾವನೆಗಳು ಜನಿಸಿವೆ
ಮತ್ತೆ ಬಾವಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಾರೆ

ಸಂತೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕರೀದಿಸಬೇಕು ಕನಕಾಂಬರವನ್ನು
ಜ್ನಾಪಿಸೆಂದು ನೀ ಹೇಳಿದ್ದರೂ
ಗ್ನಾಪಿಸದೆ ಇದದ್ದು ಗ್ನಾಪಕವಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನ ಗ್ನಾಪಕಶಕ್ತಿಯಿಂದಾನೆ ನನ್ನ
ದೂರವಾಗಿಸಿರುವಾಗ ಆದರೂ ಗ್ನಾಪಿಸುವೆ ಒಮ್ಮೆ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಾರೆ

ನವಿಲು ಗರಿಯ ಅಂದವು
ನಿನ್ನ ಅಂದದ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪವಲ್ಲವೇ
ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಶಾಂತತೆಯೆಲ್ಲವೂ
ನಿನ್ನ ಶಾಂತತೆಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲವೇ
ನಿನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೆ
ಸೂರ‍್ಯನೇ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಡುತಿಹನು
ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೊಗಳುವ ಆಸೆ ನಿನ್ನ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಾರೆ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com)

1 ಅನಿಸಿಕೆ

  1. ಗ್ನಾಪಕದ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೊಗಳಲು ನೀ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಾರೆ ಸಾಲುಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದವು :):)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.