ನೀ ಚಂದಿರನ ಕಾಂತಿಯಾದೆ

– ವಿನು ರವಿ.

ನನ್ನೊಳಗಿನ ನವಿರಾದ
ಬಾವಗಳಿಗೆ ನೀ
ನವಿಲಿನ ನರ‍್ತನವಾದೆ

ನನ್ನ ಗೆಳೆತನದ ಮೇರೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ನೀ
ನೀಲ ಬಾನ ಮೇಗ ಚಿತ್ರವಾದೆ

ನನ್ನೊಳಗಿನ ಬೆಳದಿಂಗಳ
ಚೆಲುವಿಗೆ ನೀ
ಚಂದಿರನ ಕಾಂತಿಯಾದೆ

ನನ್ನೊಳಗಿನ ಮಾತುಗಳ
ಬಿದಿರಿಗೆ ನೀ
ಕೊಳಲ ಮದುರ ದನಿಯಾದೆ

ನನ್ನಾವರಿಸಿ ಬೇಸರವ ತೂರಿ
ಬಾವಗಳ ಶ್ರುಂಗರಿಸಿ ನೀ
ಸಂಬ್ರಮವಾದೆ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pxhere.com)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ

1 ಅನಿಸಿಕೆ

  1. Ajit K says:

    ವಾಹ್! ಎಂತರ ಸುಂದರ ಕವಿತೆ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.