ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ.

***ಹೊಸತನ***

ಪ್ರತಿದಿನವು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಚಿಗುರು
ಹೊಸ ರಂಗು ಹೊಸ ಗುಂಗು ಹೊಸತನದ ಸಂಗ
ಹಳೆಬೇರಿನಂಗಿನಲಿ ಹೊಸ ಹೂವು ಅರಳುತಿರೆ
ಜಗವಾಗುವುದು ಹೂದೋಟ ಮುದ್ದು ಮನಸೆ

 

***ಲೆಕ್ಕ***

ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಸಾವಿರಾರು ಪರೀಕ್ಶೆ
ಗೊಣಗದಿರು ಹಗಲಿರುಳು ಬದುಕೊಂದು ಶಿಕ್ಶೆ
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಲೆಕ್ಕ
ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಟಿಸುತಲಿರು ಮುದ್ದು ಮನಸೆ

 

***ಎಚ್ಚರ***

ಬೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ
ಮತಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿದ ವಿಶಯ
ಬವಿಶ್ಯದಲಿ ಅದುವೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗುವುದು
ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮುದ್ದು ಮನಸೆ

 

***ಗುರಿ***

ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ಹರಿಯುವುದೇ ಚಿಂತೆ
ಹಲವು ತಡೆಗೆ ನಡಿಗೆ ಬದಲಾದರೇನಂತೆ
ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಶರದಿಯೆಡೆಗೆ
ಹಾಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಬದುಕಿನೆಡೆಗೆ ಮುದ್ದು ಮನಸೆ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: ecosalon.com)

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

1 Response

  1. Raghuramu N.V. says:

    ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

Enable Notifications