ಕವಿತೆ : ಗೆಳೆತನವೆಂದರೆ

– ವಿನು ರವಿ.friends, friendship, ಗೆಳೆಯರು, ಗೆಳೆತನ, ಸ್ನೇಹ

ಗೆಳೆತನವೆಂದರೆ
ಮೊಗದಲಿ ಒಂದು ಮಂದಹಾಸ
ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ
ನವೋಲ್ಲಾಸ

ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾತುಗಳ
ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ತವಕ
ಹೊತ್ತ ಬಾರವೆಲ್ಲಾ
ಹಗುರಾಗಿಸುವ ಪುಳಕ

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ
ಮದ್ಯೆ ಮದ್ಯೆ
ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ

ಬೇಕೆಂದೆ ತೋರುವ ಕೋಪ
ಕಳೆವುದೆಲ್ಲಾ ಮನಸಿನ ತಾಪ

ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ
ನಗೆಯ ಹೊನಲೆ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲಾ

ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಇಂತಾ ಗೆಳೆತನ
ಉಲ್ಲಾಸದ ಹೂಬನ ಸ್ನೇಹದ ಸಿಂಚನ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: maxpixel.net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.