ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2023

ಕವಿತೆ: ಯುದ್ದ

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. ಮುಗಿಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವವು ಆಣೆಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ ಬಾಂಬುಗಳು ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮನೆಗಳೀಗ ಯಾರದೋ ಯುದ್ದದಾಹದ ಅಮಾನವೀಯ ಬಲಿಗಳು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ರೋದನ ಕನಸುಗಳ ದುರ‍್ಮರಣ ಯಾರ ಸಂತಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯುದ್ದ...