ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2023

ಅಜಿನೊಮೊಟೊ ವರವೋ ಶಾಪವೋ ?

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಸ್ವಬಾವತಹ ಮನುಶ್ಯನಿಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ನಾಲಿಗೆಯ ಗುಣ ಪ್ರಮುಕವಾಗಿ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಚಪಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲೆಂದೇ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್,...

Enable Notifications