ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2023

ಗುಳಿಕೆನ್ನೆಯ ಗುಟ್ಟು

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಗುಣದಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮ ಚೆಲುವಿನಿಂದ/ಮೈಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಇತರರ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆಯ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಗುಳಿಕೆನ್ನೆ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಈ ಗುಳಿಕೆನ್ನೆ...

Enable Notifications