ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2023

ಚಮರೆಲ್ – ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳ ಬೂಮಿ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಮಾರಿಶಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಬೂಮಿಯು ನೈಸರ‍್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಕ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ‍್ಶಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ಲಾವಾ ಮಾರ್‍ಪಾಟಾಗಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕನಿಜಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ...

Enable Notifications