ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2023

ಚೀರಾಟದ ಸುರಂಗ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ನಯಾಗರ ಜಲಪಾತ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದಿರುವುದು ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಲಪಾತದ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೀರಾಟದ ಸುರಂಗ ಇದೆ. ಈ ಸುರಂಗವು ನಯಾಗರಾ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಟೊರೊಂಟೊ ಮತ್ತು...