ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2023

ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬನ್ಸಿರವೆ – 1 ಬಟ್ಟಲು ಎಣ್ಣೆ ಅತವಾ ತುಪ್ಪ – ಸ್ವಲ್ಪ (ರವೆ ಹುರಿಯಲು) ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ – 4 ಅತವಾ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ- 1/2...