ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಅದ್ಬುತ

– ಪ್ರತಿಬಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.

ಅಮ್ಮ, ತಾಯಿ, ಮಗು, mother and baby

ಬರೆಯುತಿರುವೆ ನಾನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ
ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಅದ್ಬುತವ ಕುರಿತು

ನಾ ಗರ‍್ಬದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತಿರಲು
ಅವಳು ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ನಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು
ನನ್ನ ಆಗಮನ ಕಾಯುತ್ತಲೇ
ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು

ನಾ ಬರುವ ಸಮಯ
ನನ್ನಮ್ಮನಿಗದು ಪುನರ್ ಜನ್ಮ
ಅದೆಶ್ಟೋ ನೋವ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು

ನಾ ಅಳುತಿರಲು ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿದಳು
ಹಾಲುಣಿಸಿ ನನ್ನ ಹಸಿವ ತಣಿಸಿದಳು
ಅದೆಶ್ಟೋ ಮಾಸದ ನಿದ್ರೆಗಳ
ನನ್ನಮ್ಮ ನನಗಾಗಿ ತೊರೆದಳು

ಗುಮ್ಮ ಬಂತೆಂದು ಬೆದರಿಸಿ
ನನಗುಣಿಸುವುದೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಶ್ಟದ ಹೊತ್ತು
ಅವಳಿಂದ ಕೈ ತುತ್ತು,ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು
ಪಡೆಯುವುದೇ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು

ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ
ನಯ-ವಿನಯವ ತಿಳಿಪಡಿಸಿ
ಕಶ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ದೂರ ಸರಿಸಿ
ಕಾಪಾಡುವವಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ

ನನ್ನ ನೋವಿಗವಳು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವಳು
ನಾ ನಗುತಿರಲು ಮನದಲ್ಲೇ ಕುಣಿವಳು
ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅದ್ಬುತವೇ
ನನ್ನವ್ವ, ಹಡೆದವ್ವ

ತೀರಿಸಲಾಗದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಳ ರುಣ
ಕಾಯುವೇ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಶಣ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ:  pexels.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.