ಅವಳೇ ಪ್ರತಿ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೇರಣ ..

– ಅಮುಬಾವಜೀವಿ.

 

ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಇವರು
ಸಹನೆಗೆ ಇವರೇ ತವರು

ಬದುಕಿನ ಏಳುಬೀಳುಗಳನುಂಡು
ಅನುಬವದ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು
ಸಂಬಂದಗಳನು ಸಹನೆಯಲಿ ಬೆಸೆದ
*ಅಜ್ಜಿ* ತ್ಯಾಗಕೆ ಮೇರು ಕತೆಯಾದವಳು

ನವಮಾಸ ಹೊತ್ತು ಹೆರುವಳು
ತನ್ನ ಹಸಿವಿನಲು ನಮ್ಮ ಹಸಿವು ನೀಗಿ
ಕಂದನ ನಗುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಮರೆವ
*ತಾಯಿ*ಯದು ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ ಪಾತ್ರ

ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯ ನಂಟಿಗಾಗಿ
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತಾಯಾಗಿ
ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದುದನೆಲ್ಲಾ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವಗಾಗಿ
ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ *ಅಕ್ಕ* ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತಿರೂಪ

ತನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ
ಅಕ್ಕರೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಂಬೆಯಾಗಿ
ಎಲ್ಲರ ಮುದ್ದಿನ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ
*ತಂಗಿ* ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಕೂ ಸಾಕ್ಶಿಯಾಗುವಳು

ಬಾಳಿನ ಬರವಸೆಯ ಬೆಳಗಾಗಿ
ನಾಳಿನ ನಿರೀಕ್ಶೆಗಳಿಗುತ್ತರವಾಗಿ
ಹೆತ್ತವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ
*ಮಗಳು* ತ್ಯಾಗದ ಆಸರೆಯಾದಳು

ಹೆಣ್ಣು ಎನ್ನುವ ತ್ಯಾಗದ ಮೂರ‍್ತಿ
ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀರ‍್ತಿ
ಆ ತ್ಯಾಗಮಯಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನ
ಅವಳೇ ಪ್ರತಿ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೇರಣ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: artponnada.blogspot.in )

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: