ಜೀವನ ಪಯಣ

– ಸವಿತಾ.

ನಿನ್ನೆಯ ನೆನಪು
ನಾಳೆಯ ಕನಸು
ಇಂದಿನ ಬದುಕು
ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ

ತಳಮಳದಲಿ ತವಕದಿ
ಏಳುಬೀಳುಗಳ
ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನದಲಿ
ಎದುರಿಸುವ ಬಗೆ
ಅರಿಯದೇ ಸಾಗುತಿರಲು

ಜೀವನವೀ ಸಂಗರ‍್ಶದಿ
ಸಂಕಶ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಲಿ
ವಿಚಿತ್ರ ವೈಪರೀತ್ಯದಲಿ
ಗೊಂದಲಗಳ ಗೂಡಾಗಿ
ನೋವು ಅನುಬವಿಸುತಿರಲು

ಬದುಕೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ
ಕಶ್ಟ ಸುಕದಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದು
ಸಾಗರವ ಈಜಿ
ದಡ ತಲುಪುವಂತೆ
ಕಾಣುವುದು ಈ ಜೀವನ ಪಯಣ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: wisegeek.com )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.