ಮೇ 16, 2024

ಕತೆ: ಬ್ರಮೆ

– ಅಶೋಕ ಪ. ಹೊನಕೇರಿ. ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ತೋಟದ ಸೆರಗು, ಕಾಡನ್ನು ತೋಟದಿಂದ ಸೀಳುವ ಗಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬೇಲಿಯಶ್ಟೇ. “ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು ನೀನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇದೆ....

Enable Notifications