ಮೇ 24, 2024

ಚುಟುಕು ಕವಿತೆಗಳು

– ಸವಿತಾ. *** ಕೊನೆಯಾದವಳು *** ವಿದಿಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾದಳು ನೆನಪಿನ ಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುವಳು *** ಪ್ರೇಮ ಚಂದ್ರಿಕೆ *** ಕಂಗಳ ಒಲವಲಿ ಹೊಂಗನಸು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಜೀಕುತಿಹುದು ಪ್ರೇಮದುಯ್ಯಾಲೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯನೂ ನಾಚಿಸುತಿಹಳು ಪ್ರೇಮ...

Enable Notifications