ಮೇ 19, 2024

Life, ಬದುಕು

ಕವಿತೆ: ಸಂತ್ರುಪ್ತ ಬಾವ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ಮೌನ ತೇರು ಸಾಗಿದೆ ನೋಡು ಮರೆಯಲಿ ಅಲೆಯೋ ಮನಸು ಶಾಂತವೀಗ ನನ್ನ ಮನದಲಿ ಮೇಗದಲ್ಲಿ ಅವಿತ ಶಶಿಯ ನೇತ್ರ ಹುಡುಕುತ ಕುಳಿತೆ ನಾನು ಚಳಿಯ ನಡುವೆ ಕಾಪಿ ಹೀರುತ...

Enable Notifications